VTB Fotoclub Evergem - Historisch overzicht In 1959 wordt door enkele enthousiaste fotoamateurs binnen de schoot van de VTB afdeling Evergem, een foto-,dia- en filmclub opgericht. De aanleiding was een fotowedstrijd met als thema: de molens van Evergem. Deze club krijgt bij de OVU het stamnummer 8 en behoort daarmee tot de oudste clubs uit Oost-Vlaanderen. Onmiddellijk voelen de stichters de behoefte om hun foto's en dia's aan een breder publiek te tonen. Samen met de zustervereniging VTB Fotoclub Gent, wordt na enkele maanden dan ook de eerste fototentoonstelling gehouden. Het tweede jaar beslist men om alleen verder te gaan voor dit evenement. Deze tentoonstelling wordt tot op heden ononderbroken jaarlijks georganiseerd. Na enkele jaren komt men tot de logische conclusie dat fotograferen en filmen moeilijk met elkaar verzoenbaar zijn. Het resultaat is: de oprichting van een aparte filmclub in 1967. Niettegenstaande foto en dia een parallelle discipline is, komt men onder druk van een steeds toenemend aantal leden in 1974 tot de afsplitsing en de opricting van een autonome diaclub. Na dit tijdstip komt de fotoclub tot volle ontplooiing. Men begint ook naar buiten toe te werken. In verschillende wedstrijden en zowel op nationaal en internationaal vlak worden door de leden verschillende prijzen in de wacht gesleept. Maar onder impuls van enkele leden die zich vervolmaken in de kunstacademie en dus een andere visie krijgen, wordt het pad van de wedstrijdfotografie verlaten. De leden zijn, terecht, van oordeel dat "hun" visie van fotograferen meer persoonlijke voldoening brengt, aangezien het deze vorm is die de fotografie verheft tot een volwaardig artistiek expressiemiddel. Een van de nieuwe vormen die tot uiting komt gedurende de laatste jaren en ook nu nog volledig van toepassing is, is het fotograferen in reeksverband. Om deze vorm van fotografie aan te moedigen wordt een speciale prijs binnen de jaarlijkse clubwedstrijd gecreëerd namelijk: de «Gilbert Oosterlynck-prijs », genoemd naar een veel te vroeg gestorven bestuurslid. Daarnaast worden de klassieke gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. Omdat nogal wat leden verre reizen ondernemen en terugkomen met exotische reisfoto's, wordt vanaf 1999 een prijs voor de binnenlandse fotografie in het leven geroepen, die door de voorzitter Arnold De Moor ter beschikking gesteld wordt. Want steeds weer stelt men vast dat, onafhankelijk welke jury men uitnodigt, deze zich in meer of mindere mate laat beïnvloeden door het exotische aspect van beelden opgenomen in verre landen. Aan de hand van deze prijs wil men de leden die zich, om één of andere reden toeleggen op de fotografie in eigen land, ook eens in het spotlicht plaatsen en de bezoekers van onze tentoonstelling discreet wijzen op de waarde van de in ons land opgenomen beelden. In deze tijdsperiode is het groot aantal zwart-wit fotografen typisch voor de club. Uitzonderlijk worden er kleurenfoto's gepresenteerd. Praktisch iedereen kiest voor de zwart-wit fotografie en het zelf verwerken van de beelden. Hierdoor krijgt het jaarlijks fotosalon, een heel bijzondere aanblik, iets wat men op dat ogenblik bij meer en meer clubs ziet verdwijnen. Door het veel te vroege overlijden van onze voorzitter Arnold De Moor in 2002 wordt een herschikking van de bestuursfuncties noodzakelijk. Geleidelijk aan wordt geopteerd voor nieuwe visies over de opstelling van onze tentoonstelling, zoals het vrijmaken van formaat en keuze van kaders en passe-partouts waardoor er wordt afgestapt van het uniforme algemene beeld van de tentoonstelling. Wat uiteraard niet veranderde is de tentoonstellingsruimte waardoor men beperkt blijft in het aantal opnames die aan het publiek kunnen worden getoond. Toch wordt tot op heden ten dage nog steeds streng geselecteerd, niet alleen op de wekelijkse vergaderingen op vrijdagavond, maar ook en vooral na de jurering en de selectie van de bekroonde foto's. Gemiddeld kan men ervan uitgaan dat een clublid slechts 25% van zijn productie kan tentoonstellen. Door deze strenge selectie komt de kwaliteit hoe dan ook boven en kunnen wij er prat op gaan om jaarlijks met een kwalitatief hoogstaande tentoonstelling naar buiten te komen. Maar net zoals zoveel andere clubs ontsnapt deze club niet aan het digitaliseringproces in de fotografie. Meer en meer leden schakelen over naar digitale fotografie alhoewel deze tot op heden hoofdzakelijk beperkt blijft tot kleuropnames en de klassieke zwart/wit foto's nog steeds grotendeels analoog worden verwerkt. Om die reden wordt in 2007 de prijzenverdeling herzien. Vanaf nu wordt de foto van het jaar in zwart/wit en kleur bekroond. Ook de beste reeks in kleur wordt geselecteerd terwijl de klassiekers als de Gilbert Oosterlinckprijs voor de beste zwart/wit reeks en de prijs Arnold De Moor voor de beste in België opgenomen foto, behouden blijven. Vanaf 2008 wordt het aantal foto's per reeks teruggebracht van minimum vier naar minimum drie, dit onder druk van de actueel geldende trends in de opbouw van reeksen. Uiteraard blijft iedere fotograaf vrij om dit minimum aantal naar eigen goedvinden te verhogen. In 2009 werd op een gepaste manier het 50-jarig bestaan van de club gevierd.Naast het bekomen van de titel “Koninklijk” worden, behalve de klassieke clubtentoonstelling, ook manifestaties zoals tentoonstellingen in het CC Stroming en in de bibliotheek, een fotowedstrijd, een ontvangst door het gemeentebestuur en een grote retrospectieve tentoonstelling georganiseerd. In 2016 wordt men door de omstandigheden gedwongen om de VTB Lokalen aan de Hekstraat te verlaten. De club vindt voor zijn vrijdagavondvergaderingen een nieuw onderdak in OC De Burggrave in Kerkbrugge - Evergem. De jaarlijkse clubtentoonstelling wordt vanaf dan gehouden in OC Ter Gulden Celle in Doornzele - Evergem. Na 59 jaar is de Koninklijke vtb Fotoclub Evergem nog steeds een club met een eigen identiteit. Dit is vooral te danken aan de individuele verscheidenheid onder de actieve leden en de vrijheid dat elk lid geniet. Ook wordt er bij de fotobesprekingen, per definitie, nooit een onderscheid gemaakt tussen leden die het fotografische proces door en door kennen en nieuwe leden, die het in den beginne soms moeilijk hebben om tot een verantwoord resultaat te komen. De wekelijkse vrijdagavondvergaderingen zijn hierbij uiteraard van doorslaggevend belang in de fotografische ontwikkeling van een nieuw clublid. Niet alleen worden ze met raad en daad bijgestaan maar er wordt alles gedaan om deze mensen op te nemen in onze fotofamilie. De discussie of bespreking beperkt zich dus niet alleen tot het leveren van kritiek maar iedereen poogt de andere te helpen. Wij vergeten inderdaad niet dat de fotografie zoals wij ze bedoelen een hobby is: dus een vrijetijdsbesteding die voor iedereen aangenaam moet blijven en waarin iedereen naar eigen vermogen en inspiratie investeert. Freddy Hofman 10 januari 2018
TOP