Fotogalerij Fotogalerij Home Home Kalender 2019 Kalender 2019 60ste Tentoonstelling 60ste Tentoonstelling Het Bestuur Het Bestuur Ons Tijdschrift Ons Tijdschrift Links Links Contact Contact Historiek Historiek
VTB Fotoclub Evergem - Historisch overzicht   In   1959   wordt   door   enkele   enthousiaste   fotoamateurs   binnen   de   schoot   van   de   VTB afdeling    Evergem,    een    foto-,dia-    en    filmclub    opgericht.    De    aanleiding    was    een fotowedstrijd   met   als   thema:   de   molens   van   Evergem.   Deze   club   krijgt   bij   de   OVU   het stamnummer 8 en behoort daarmee tot de oudste clubs uit Oost-Vlaanderen. Onmiddellijk   voelen   de   stichters   de   behoefte   om   hun   foto's   en   dia's   aan   een   breder publiek   te   tonen.   Samen   met   de   zustervereniging   VTB   Fotoclub   Gent,   wordt   na   enkele maanden   dan   ook   de   eerste   fototentoonstelling   gehouden.   Het   tweede   jaar   beslist   men om   alleen   verder   te   gaan   voor   dit   evenement.   Deze   tentoonstelling   wordt   tot   op   heden ononderbroken jaarlijks georganiseerd. Na   enkele   jaren   komt   men   tot   de   logische   conclusie   dat   fotograferen   en   filmen   moeilijk met   elkaar   verzoenbaar   zijn.   Het   resultaat   is:   de   oprichting   van   een   aparte   filmclub   in 1967. Niettegenstaande   foto   en   dia   een   parallelle   discipline   is,   komt   men   onder   druk   van   een steeds    toenemend    aantal    leden    in    1974    tot    de    afsplitsing    en    de    opricting    van    een autonome diaclub. Na   dit   tijdstip   komt   de   fotoclub   tot   volle   ontplooiing.   Men   begint   ook   naar   buiten   toe   te werken.   In   verschillende   wedstrijden   en   zowel   op   nationaal   en   internationaal   vlak   worden door de leden verschillende prijzen in de wacht gesleept. Maar   onder   impuls   van   enkele   leden   die   zich   vervolmaken   in   de   kunstacademie   en   dus een andere visie krijgen, wordt het pad van de wedstrijdfotografie verlaten. De   leden   zijn,   terecht,   van   oordeel   dat   "hun"   visie   van   fotograferen   meer   persoonlijke voldoening    brengt,    aangezien    het    deze    vorm    is    die    de    fotografie    verheft    tot    een volwaardig   artistiek   expressiemiddel.   Een   van   de   nieuwe   vormen   die   tot   uiting   komt gedurende   de   laatste   jaren   en   ook   nu   nog   volledig   van   toepassing   is,   is   het   fotograferen in reeksverband. Om   deze   vorm   van   fotografie   aan   te   moedigen   wordt   een   speciale   prijs   binnen   de jaarlijkse   clubwedstrijd   gecreëerd   namelijk:   de   «Gilbert   Oosterlynck-prijs   »,   genoemd naar   een   veel   te   vroeg   gestorven   bestuurslid.   Daarnaast   worden   de   klassieke   gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. Omdat    nogal    wat    leden    verre    reizen    ondernemen    en    terugkomen    met    exotische reisfoto's,    wordt    vanaf    1999    een    prijs    voor    de    binnenlandse    fotografie    in    het    leven geroepen,   die   door   de   voorzitter   Arnold   De   Moor   ter   beschikking   gesteld   wordt.   Want steeds   weer   stelt   men   vast   dat,   onafhankelijk   welke   jury   men   uitnodigt,   deze   zich   in   meer of   mindere   mate   laat   beïnvloeden   door   het   exotische   aspect   van   beelden   opgenomen   in verre   landen.   Aan   de   hand   van   deze   prijs   wil   men   de   leden   die   zich,   om   één   of   andere reden   toeleggen   op   de   fotografie   in   eigen   land,   ook   eens   in   het   spotlicht   plaatsen   en   de bezoekers   van   onze   tentoonstelling   discreet   wijzen   op   de   waarde   van   de   in   ons   land opgenomen beelden. In    deze    tijdsperiode    is    het    groot    aantal    zwart-wit    fotografen    typisch    voor    de    club. Uitzonderlijk   worden   er   kleurenfoto's   gepresenteerd.   Praktisch   iedereen   kiest   voor   de zwart-wit   fotografie   en   het   zelf   verwerken   van   de   beelden.   Hierdoor   krijgt   het   jaarlijks fotosalon,   een   heel   bijzondere   aanblik,   iets   wat   men   op   dat   ogenblik   bij   meer   en   meer clubs ziet verdwijnen. Door   het   veel   te   vroege   overlijden   van   onze   voorzitter   Arnold   De   Moor   in   2002   wordt   een herschikking   van   de   bestuursfuncties   noodzakelijk.   Geleidelijk   aan   wordt   geopteerd   voor nieuwe    visies    over    de    opstelling    van    onze    tentoonstelling,    zoals    het    vrijmaken    van formaat   en   keuze   van   kaders   en   passe-partouts   waardoor   er   wordt   afgestapt   van   het uniforme   algemene   beeld   van   de   tentoonstelling.   Wat   uiteraard   niet   veranderde   is   de tentoonstellingsruimte   waardoor   men   beperkt   blijft   in   het   aantal   opnames   die   aan   het publiek kunnen worden getoond. Toch   wordt   tot   op   heden   ten   dage   nog   steeds   streng   geselecteerd,   niet   alleen   op   de wekelijkse   vergaderingen   op   vrijdagavond,   maar   ook   en   vooral   na   de   jurering   en   de selectie   van   de   bekroonde   foto's.   Gemiddeld   kan   men   ervan   uitgaan   dat   een   clublid slechts   25%   van   zijn   productie   kan   tentoonstellen.   Door   deze   strenge   selectie   komt   de kwaliteit    hoe    dan    ook    boven    en    kunnen    wij    er    prat    op    gaan    om    jaarlijks    met    een kwalitatief hoogstaande tentoonstelling naar buiten te komen. Maar   net   zoals   zoveel   andere   clubs   ontsnapt   deze   club   niet   aan   het   digitaliseringproces in   de   fotografie.   Meer   en   meer   leden   schakelen   over   naar   digitale   fotografie   alhoewel deze   tot   op   heden   hoofdzakelijk   beperkt   blijft   tot   kleuropnames   en   de   klassieke   zwart/wit foto's nog steeds grotendeels analoog worden verwerkt. Om   die   reden   wordt   in   2007   de   prijzenverdeling   herzien.   Vanaf   nu   wordt   de   foto   van   het jaar   in   zwart/wit   en   kleur   bekroond.   Ook   de   beste   reeks   in   kleur   wordt   geselecteerd terwijl   de   klassiekers   als   de   Gilbert   Oosterlinckprijs   voor   de   beste   zwart/wit   reeks   en   de prijs Arnold De Moor voor de beste in België opgenomen foto, behouden blijven. Vanaf   2008   wordt   het   aantal   foto's   per   reeks   teruggebracht   van   minimum   vier   naar minimum    drie,    dit    onder    druk    van    de    actueel        geldende    trends    in    de    opbouw    van reeksen.    Uiteraard    blijft    iedere    fotograaf    vrij    om    dit    minimum    aantal    naar    eigen goedvinden te verhogen. In   2009   werd   op   een   gepaste   manier   het   50-jarig   bestaan   van   de   club   gevierd.Naast   het bekomen   van   de   titel   “Koninklijk”   worden,   behalve   de   klassieke   clubtentoonstelling,   ook manifestaties    zoals    tentoonstellingen    in    het    CC    Stroming    en    in    de    bibliotheek,    een fotowedstrijd,   een   ontvangst   door   het   gemeentebestuur   en   een   grote   retrospectieve tentoonstelling georganiseerd. In   2016   wordt   men   door   de   omstandigheden   gedwongen   om   de   VTB   Lokalen   aan   de Hekstraat   te   verlaten.   De   club   vindt   voor   zijn   vrijdagavondvergaderingen   een   nieuw onderdak in OC De Burggrave in Kerkbrugge - Evergem. De   jaarlijkse   clubtentoonstelling   wordt   vanaf   dan   gehouden   in   OC   Ter   Gulden   Celle   in Doornzele - Evergem. Na   59   jaar   is   de   Koninklijke   vtb   Fotoclub   Evergem   nog   steeds   een   club   met   een   eigen identiteit.   Dit   is   vooral   te   danken   aan   de   individuele   verscheidenheid   onder   de   actieve leden en de vrijheid dat elk lid geniet. Ook   wordt   er   bij   de   fotobesprekingen,   per   definitie,   nooit   een   onderscheid   gemaakt tussen   leden   die   het   fotografische   proces   door   en   door   kennen   en   nieuwe   leden,   die   het in den beginne soms moeilijk hebben om tot een verantwoord resultaat te komen. De    wekelijkse    vrijdagavondvergaderingen    zijn    hierbij    uiteraard    van    doorslaggevend belang   in   de   fotografische   ontwikkeling   van   een   nieuw   clublid.   Niet   alleen   worden   ze   met raad   en   daad   bijgestaan   maar   er   wordt   alles   gedaan   om   deze   mensen   op   te   nemen   in onze   fotofamilie.   De   discussie   of   bespreking   beperkt   zich   dus   niet   alleen   tot   het   leveren van kritiek maar iedereen poogt de andere te helpen. Wij   vergeten   inderdaad   niet   dat   de   fotografie   zoals   wij   ze   bedoelen   een   hobby   is:   dus een   vrijetijdsbesteding   die   voor   iedereen   aangenaam   moet   blijven   en   waarin   iedereen naar eigen vermogen en inspiratie investeert.    Freddy Hofman 10 januari 2018
TOP
Actieve Leden Actieve Leden